نویسنده = رحیمی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 155-171

فریبا اسفندیاری دارآباد؛ مسعود رحیمی؛ غلامرضا پور مرتضی