نویسنده = امامی، کامیار
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 82-96

مهران مقصودی؛ کامیار امامی؛ عادل رسولی؛ عباس درخشان؛ یاسمن جلالی؛ سعید مرادی پور؛ فاطمه مرادی پور