نویسنده = آرا، هایده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 46-59

لیلا کاشی زنوزی؛ هایده آرا؛ محمد رحیمی