نویسنده = موسوی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 122-137

مریم عزتی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی