نویسنده = موسوی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 117-133

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان


2. بررسی تکامل ساختاری کوههای شمال بیرجند با استفاده از ترسیم مقاطع عرضی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 122-137

مریم عزتی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی