دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، خرداد 1392 (4) 
3. آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس

صفحه 43-60

فریبا اسفندیاری؛ مهدی عالی جهان؛ مسعود رحیمی؛ ارسلان مهرورز


4. تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان

صفحه 61-72

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی


6. پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987)

صفحه 85-102

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ ابوالفصل رنجبر


9. مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی

صفحه 133-148

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ پرویز ضیائیان؛ اسماعیل منصوریان سمیرمی؛ ابراهیم بهشتی جاوید