دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، آذر 1396 (22) 
2. بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987

صفحه 15-28

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ منیزه قهرودی تالی؛ علی نعیمی


5. پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94

صفحه 64-78

زهرا خان بابائی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سیدکاظم علوی پناه