نویسنده = عطا اله عبدالهی کاکرودی
تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 13-29

سامان نادی زاده شورابه؛ عطا اله عبدالهی کاکرودی؛ نجمه نیسانی سامانی؛ فاطمه مرادی پور


تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا

دوره 5، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 159-175

محمد کریمی فیروزجائی؛ عطا اله عبدالهی کاکرودی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی


نوسانات دریای خزر و تا ثیر آن بر سواحل جنوب شرقی آن

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 33-44

عطا اله عبدالهی کاکرودی