نویسنده = سیامک شرفی
ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.378083.1398

مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ سیامک شرفی؛ پویا کامرانی


بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 115-131

سیامک شرفی؛ حبیب سکوند؛ زهرا کمالی