نویسنده = شهرام روستایی
ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/gmpj.2022.363452.1380

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/gmpj.2023.368266.1386

شهرام روستایی؛ هدیه شیرزادی؛ سیداسدالله حجازی


بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-18

10.22034/gmpj.2021.267016.1251

شهرام روستایی؛ هاجر حسین زاده دمریق


ارزیابی نرخ فرونشست دشت همدان-بهار و ارتباط آن با پارامترهای محیطی

دوره 10، شماره 3، دی 1400، صفحه 175-188

10.22034/gmpj.2021.141036

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سیدمحمدرضا جوادی


ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 186-202

10.22034/gmpj.2021.131022

اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی؛ سیروس فخری؛ زهرا حیدری


پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 23-37

سمیه معزز؛ شهرام روستایی؛ توحید رحیم پور


شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 18-30

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی