نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/gmpj.2023.406147.1445

صیاد اصغری؛ احسان قلعه؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ بتول زینالی


پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز قوری چای کورائیم در استان اردبیل

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 81-97

10.22034/gmpj.2020.118226

عقیل مددی؛ صیاد اصغری؛ مهدی بادامکی؛ احسان قلعه


ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016

دوره 9، شماره 1، تیر 1399، صفحه 67-85

10.22034/gmpj.2020.109535

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ امیر کرم