نویسنده = مسعود رحیمی
پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 155-171

فریبا اسفندیاری دارآباد؛ مسعود رحیمی؛ غلامرضا پور مرتضی