نویسنده = موسی عابدینی
تجزیه و تحلیل میزان فرونشست زمین واثرات آن بر ژئو مورفوسایت‌ها‌ی گردشگری شهر توریستی شاندیز خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/gmpj.2024.423463.1462

موسی عابدینی؛ زهرا نظری گزیک