نویسنده = کاظم نصرتی
بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز

دوره 5، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 1-18

محمد مهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ خه بات درفشی