کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
مدل‌سازی رابطه میزان رسوبات معلق و ویژگی‌های هیدرولوژیکی و محیطی حوضه (مطالعه موردی: حوضه سد دز)

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 105-117

افشین هنربخش؛ علی نیازی؛ سعید سلطانی کوپایی؛ پژمان طهماسبی


بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 94-109

بهزاد عادلی؛ حمید غلامی؛ علیرضا نفرزادگان