کلیدواژه‌ها = مورفولوژی
بررسی تغییرات مکانی- زمانی مورفولوژی رودخانه سیلاخور در استان لرستان

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 115-131

سیامک شرفی؛ حبیب سکوند؛ زهرا کمالی


تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 189-209

شهلا عزیزی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری


بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 14-26

شیرین محمدخان؛ فاطمه نرماشیری؛ احمد یزدان پناه


الگوی مورفولوژیک دره‌های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 167-179

وصال یحیی شیبانی؛ محمد خانه باد