کلیدواژه‌ها = فرسایش خندقی
گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی


تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 46-58

قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 35-52

مهران مقصودی؛ صمد شادفر؛ محمد عباسی