کلیدواژه‌ها = زمین‌لغزش
شناسایی میزان زمین لغزش با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ)

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 133-153

10.22034/gmpj.2022.320461.1326

علی صادقی؛ شهرام شریفی هشجین؛ محمدعلی رحیمی‌پور شیخانی؛ حبیب محمودی چناری


پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان)

دوره 7، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 142-159

محمد رضا نوجوان؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ محمود داودی؛ هاجر امین رعایا


پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی

دوره 7، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 176-196

محسن آرمین؛ جمال مصفائی؛ وجیهه قربان نیا خیبری؛ افسانه خیری


ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 15-36

بهاره قاسمیان؛ موسی عابدینی؛ شهرام روستائی؛ عطا الله شیرزادی


مدل‌سازی ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز تسوج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS)

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 84-96

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ مالک رفیعی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدلANP(مطالعه موردی: حوضه پیوه‌ژن دامنه جنوبی بینالود)

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 214-230

ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی شکاری بادی؛ محمد معتمدی راد؛ مریم بینقی


بررسی علل وقوع لغزش‌های سطحی در منطقه جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 138-153

پروین زارعی؛ محمود علائی طالقانی؛ علی طالبی


تهیۀ نقشۀ حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه‌های شمالی بینالود بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 19-36

عادل سپهر؛ ابوالفضل بهنیافر؛ عباسعلی محمدیان؛ ابوالفضل عبداللهی