دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
تحلیل تاثیر عوامل ژئومورفولوژی در پراکنش سکونتگاه‌های باستانی (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.298713.1294

مهین پیره؛ مجتبی یمانی


ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141061

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سیدرضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


بررسی مناطق مستعد ریسک فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش FUZZY-AHP (مطالعه موردی: دشت شبستر-صوفیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/gmpj.2022.329254.1334

شهرام روستایی؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ جمشید یاراحمدی؛ سمیرا نجف وند


ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/gmpj.2022.363452.1380

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/gmpj.2023.368266.1386

شهرام روستایی؛ هدیه شیرزادی؛ سیداسدالله حجازی


ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.378083.1398

مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ سیامک شرفی؛ پویا کامرانی


تحلیل همبستگی فضایی تغییرات پوشش گیاهی با ارتفاع رواناب در حوضه آبریز گرگانرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.368016.1391

عزت اله قنواتی؛ محمد علی پارسا برومند؛ علی احمدآبادی


تحلیلی برکاربردهای ژئومورفولوژی دریایی در آمایش دفاعی- نظامی منطقه جنوب شرقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.379466.1401

سعید نگهبان؛ سعید رضا اکبریان رونیزی؛ حمید بابلی موخر


ارزیابی و پهنه‌بندی فرونشست شهرستان نمین با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تکنیک چند معیاره آراس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/gmpj.2023.381759.1406

موسی عابدینی؛ لیلا آقایاری؛ الناز پیروزی


ارزیابی نقش نوع داده های ورودی بر دقت نقشه خطر بهمن برفی با رویکرد داده محور آنتروپی شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22034/gmpj.2023.382639.1409

امید کاوسی؛ علی اکبر نظری سامانی


ارزیابی حساسیت خاک به فرسایش خندقی با استفاده از مدل CART و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (منطقه موردمطالعه: حوضه آبخیز خسویه استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.391714.1429

رضا ذاکری نژاد؛ عباس کهرانی؛ مژگان انتظاری


تعیین تغییرات بلندمدت رژیم جریان رودخانه کوهستانی خیاوچای با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری (RVA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.386970.1422

صیاد اصغری؛ حسن ستایشی نساز؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ عقیل مددی


مدلسازی و تحلیل هیدرواقلیم حوضه آبریز قره قوم در سالهای اخیر با تاکید بر رواناب فصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.366733.1384

طیبه ازیرانی؛ حسین قربانی


تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.387158.1427

نسیم رمضانی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مریم ده‌بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ حامد علیانپور


طبقه‌بندی خودکار لندفرم‌ها (ACL) با دو مدل ویژگی‌های زمین (TA) و شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در دامنه‌های شمال شرقی ارتفاعات کرکس‌کوه نطنز و کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.380996.1410

علی شکاری بادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ لیلا گلی مختاری؛ جواد جمال آبادی


ارزیابی نقش ژئومورفولوژی مخروط افکنه بر تراکم و تاج پوشش گیاهی( نمونه موردی مخروط افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان فارس).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.392277.1430

سیده بیان عزیزی؛ شهرام بهرامی؛ سمیه خالقی؛ احمدرضا محرابیان


سنجش و ارزیابی کشت برنج و صیفجات بر میزان نشست زمین (مطالعه موردی: آبخوان نورآباد استان فارس- ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.393690.1432

مخمد علی زنگنه اسدی؛ رحمان زندی؛ نجمه شفیعی


بررسی فرونشست دشت خانمیرزا بر اساس داده های ژئومورفیک و تکنیک تداخل سنجی راداری در بازه زمانی سالهای 2003 تا 2010

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.378151.1400

خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کورش شیرانی


بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.396544.1434

زینب بیاتی صداقت؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.401286.1441

عاطفه حصارکی زاد؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی


بررسی ارتباط فرونشست زمین و تغییرات تراز آب زیرزمینی با استفاده از تداخل سنجی راداری(مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.398959.1437

زهرا رنجبر باروق؛ محمد فتح اله زاده


ارزیابی خطرپذیری فرونشست شهرستان لردگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.405603.1443

فرید امیری؛ محمد مومنی؛ سهراب میراثی


ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی آبخوان دشت مشهد با استفاده از تلفیق مدل های SINTACS و GODS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.400250.1440

وجیهه قلی زاده؛ امیر صفاری؛ علی احمدآبادی؛ امیر کرم


نگاره حرا : متاورس باغشهر دریایی ایران (ترکیبی از یک پلاتفرم طبیعی و مجازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.409207.1449

حامد ولی پور؛ محمد حسین رامشت؛ مسعود تقوایی


ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/gmpj.2023.386276.1425

نسیم رمضانی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مریم ده‌بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ حامد علیانپور