نمایه نویسندگان

ا

 • احمدآبادی، علی پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • احمدی، امیر تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 160-180]
 • احمدی، سیدجواد استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • اسفندیاری، فریبا تحلیل میزان مهاجرت عرضی مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی سال‌های 2016-1987 (از سد خدا آفرین تا سد میل مغان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 41-58]
 • اسفندیاری‌درآباد، فریبا مقایسه الگوی تغییرات زمانی مقادیر دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از رودخانه‎های استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-65]
 • امانی، خبات هیدرودینامیک و پایداری رودخانه قشلاق و تأثیر آن در توسعه شهری سنندج [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 66-81]
 • امیر احمدی، ابوالقاسم نقش ژئومورفولوژی در مدیریت منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 137-158]
 • امین، پیمان بررسی پتانسیل فرسایش‌پذیری بادی خاک در مناطق خشک و فراخشک مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 20-35]
 • ایلدرمی، علیرضا بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و نقش آن در فرسایش و رسوب‌گذاری با استفاده از HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد – دوآب ویسیان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 146-163]

ب

 • برزکار، محسن پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]
 • بهاروند، مهدی پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]

پ

 • پورطهماسبی، کامبیز بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]

ت

 • تازه، مهدی مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • تقی زاده مهرجردی، روح‌الله بررسی پتانسیل فرسایش‌پذیری بادی خاک در مناطق خشک و فراخشک مرکزی ایران (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 20-35]
 • توکلی صبور، سیدمحمد پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 82-93]

ج

 • جعفری، فرهاد پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 82-93]
 • جلالی، سیدحسین ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی در حوضه آبخیز آبشینه همدان با استفاده از شاخصه‌های زمین‌ریختی و لرزه‌خیزی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 190-207]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 159-175]
 • جلینی، مریم بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • جوکار سرهنگی، عیسی مقایسه مدل‌های نسبت فراوانی و عامل اطمینان در پهنه‌بندی فرسایش بدلند(مطالعه موردی: بخشی از حوضه جاجرود [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 161-172]

ح

 • حاجی زاده، عبدالحسین پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • حجازی، میر اسداله تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 75-88]
 • حسین زاده، سیدرضا مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • حسین زاده، سیدرضا بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • حسین زاده، محمد مهدی بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • حسین زاده، محمدمهدی گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]

خ

 • خانبابائی، زهرا پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • خانه باد، محمد مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • خدائی، لیلا ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه ( ANP ) و رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-80]
 • خسروی، عذرا بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته‌کوه بینالود ) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • خلجی، سمیه گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]
 • خیری زاده آروق، منصور تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]

د

 • دانش فراز، رسول تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]
 • درفشی، خه بات گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]
 • درفشی، خه بات بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • ده بزرگی، مریم فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 110-129]
 • دهقان، فاطمه ارزیابی فرایندهای مؤثر بر شکل گیری و تحول کوهریگ ها (موردمطالعه:کوهریگ های تنگ چنار) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]

ر

 • راشکی، علیرضا بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • رجائی، سعید پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • رجبی، معصومه ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 60-74]
 • رجبی، معصومه تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]
 • رحیمی، حمید ارزیابی شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در زون سنندج - سیرجان و زاگرس شکسته [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 129-141]
 • رحیمی، محسن تحلیل میزان مهاجرت عرضی مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی سال‌های 2016-1987 (از سد خدا آفرین تا سد میل مغان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 41-58]
 • رحیمی، مسعود تحلیل میزان مهاجرت عرضی مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی سال‌های 2016-1987 (از سد خدا آفرین تا سد میل مغان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 41-58]
 • رستمی، دانا پایش تغییرات خط ساحلی با استفاده از سنجش‌ازدور در محدوده ساحلی دریای عمان از چابهار تا بندر تنگ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-42]
 • رشیدی، مریم مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • رضائی، خلیل تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی مارن‌ها بر میزان فرسایش‌پذیری آن‌ها با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران در منطقه نوبران، ساوه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 52-66]
 • رضائی مقدم، محمدحسین تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 76-102]
 • روستائی، شهرام پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز –ANP (مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 142-159]
 • روستائی، شهرام ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه ( ANP ) و رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 67-80]

ز

 • زارع، فاطمه ارزیابی تغییرات اقلیمی بین‌ زمان حال و پلئیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی گذشته با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 110-128]
 • زارعی، حیدر مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی نقش ژئومورفولوژی در مدیریت منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 137-158]

س

 • ساعدی، بهمن ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی در حوضه آبخیز آبشینه همدان با استفاده از شاخصه‌های زمین‌ریختی و لرزه‌خیزی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 190-207]
 • سالاری، ممند پتانسیل سیل‌خیزی حوضه‌های آبریز استان کردستان با به‌کارگیری شاخص‌های مورفومتری و تحلیل‌های آماری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 181-190]
 • سالاری، ممند پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از طریق ارزیابی متغیرهای محیطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهرستان بیجار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • سپهر، عادل مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 43-59]
 • سپهر، عادل بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • سلیمانی، محمدباقر بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 93-110]

ش

 • شایان، سیاوش تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 160-180]
 • شریفی، محمد ارزیابی تغییرات اقلیمی بین‌ زمان حال و پلئیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی گذشته با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 110-128]
 • شریفی پیچون، محمد ارزیابی فرایندهای مؤثر بر شکل گیری و تحول کوهریگ ها (موردمطالعه:کوهریگ های تنگ چنار) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • شریفی کیا، محمد بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • شیخی پور، آزاده بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و نقش آن در فرسایش و رسوب‌گذاری با استفاده از HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد – دوآب ویسیان) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 146-163]
 • شیرانی، کورش ارائه مدل ترکیبی نوین به‌منظور افزایش دقت تهیه نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزش با تأکید بر مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی: حوضه دزعلیا، استان اصفهان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 19-40]

ص

 • صفاری، امیر تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • صفاری، امیر پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 82-93]

ط

 • طاهری نژاد، کاظم ارزیابی تغییرات اقلیمی بین‌ زمان حال و پلئیستوسن و بازسازی شرایط اقلیمی گذشته با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 110-128]

ع

 • عابدی قشلاقی، حسن ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 60-74]
 • عابدینی، موسی پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز –ANP (مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 142-159]
 • عادلی، بهزاد بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 94-109]
 • عباسی، موسی پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 159-175]
 • عرب عامری، علیرضا ارائه مدل ترکیبی نوین به‌منظور افزایش دقت تهیه نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزش با تأکید بر مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی: حوضه دزعلیا، استان اصفهان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 19-40]
 • عسگری، آتنا تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 75-88]
 • عفیفی، محمدابراهیم ارزیابی پتانسیل فرونشست زمین و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردی: دشت سیدان فاروق مرودشت) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 121-132]
 • علی نوری، خدیجه تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991 [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 103-120]

غ

 • غلامی، حمید استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • غلامی، حمید بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 94-109]

ف

 • فتح نیا، امان اله پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • فتحی، محمدحسین پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه بیز –ANP (مطالعه موردی: کرانه جنوبی حوضه آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 142-159]
 • فقه‌زاده، پیروزه مقایسه الگوی تغییرات زمانی مقادیر دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از رودخانه‎های استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-65]

ق

 • قاسم نژاد، مریم بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • قانعی، محمدجواد مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • قربانی شورستانی، علی بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته‌کوه بینالود ) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • قنواتی، عزت اله تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • قهرودی تالی، منیژه تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991 [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 103-120]

ک

 • کارگران، فاطمه مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • کاظمی، محمد استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • کرم، امیر پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 130-141]
 • کرمی، محمدرضا پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از طریق ارزیابی متغیرهای محیطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهرستان بیجار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • کریمی، هادی تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • کریمی فیروزجائی، محمد تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 159-175]
 • کلانتری، سعیده مقایسه شاخص های دانه‌بندی ذرات دامنه روبه باد و پشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 111-120]
 • کوراوند بردپاره، مژگان پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 130-141]
 • کوکبی نژاد قزوینی، امیرحسین بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 93-110]

گ

 • گنجائیان، حمید پایش تغییرات خط ساحلی با استفاده از سنجش‌ازدور در محدوده ساحلی دریای عمان از چابهار تا بندر تنگ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-42]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]

م

 • مارابی، هاجر ارزیابی شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در زون سنندج - سیرجان و زاگرس شکسته [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 129-141]
 • محبوبی، صدیقه پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • محمدخان، شیرین بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • محمدنژاد، وحید بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 93-110]
 • محمدی، ابوطالب پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • محمدی، زینب تأثیر سامانه پخش سیلاب بر توزیع دانه‌بندی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت ذهاب کرمانشاه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 81-92]
 • محمدی، سید داود ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی در حوضه آبخیز آبشینه همدان با استفاده از شاخصه‌های زمین‌ریختی و لرزه‌خیزی منطقه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 190-207]
 • محمودی، علیرضا بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 133-145]
 • مرادی، انور پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]
 • مرتضائی، نرگس مقایسه مدل‌های نسبت فراوانی و عامل اطمینان در پهنه‌بندی فرسایش بدلند(مطالعه موردی: بخشی از حوضه جاجرود [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 161-172]
 • مزیدی، احمد پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 130-141]
 • مصطفی‌زاده، رئوف مقایسه الگوی تغییرات زمانی مقادیر دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از رودخانه‎های استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-65]
 • معصوم‌پور سماکوش، جعفر پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 38-51]
 • مقامی مقیم، غلامرضا ارائه مدل ترکیبی نوین به‌منظور افزایش دقت تهیه نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزش با تأکید بر مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی: حوضه دزعلیا، استان اصفهان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 19-40]
 • مقصودی، مهران تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 160-180]
 • مقصودی، مهران هیدرودینامیک و پایداری رودخانه قشلاق و تأثیر آن در توسعه شهری سنندج [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 66-81]
 • مقصودی، مهران پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 176-189]
 • مکرم، مرضیه بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 133-145]
 • ملکی، امجد ارزیابی شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در زون سنندج - سیرجان و زاگرس شکسته [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 129-141]
 • منتصری، لیلا نقش ژئومورفولوژی در مدیریت منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 137-158]
 • مهدوی، رسول استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • مومنی طارمسری، محمد فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 110-129]
 • میرزاخانی، بهاره تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 75-88]
 • میرزا مرادی، اسرین پتانسیل سیل‌خیزی حوضه‌های آبریز استان کردستان با به‌کارگیری شاخص‌های مورفومتری و تحلیل‌های آماری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 181-190]

ن

 • نرماشیری، فاطمه بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • نصرتی، کاظم گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 142-160]
 • نصرتی، کاظم تأثیر سامانه پخش سیلاب بر توزیع دانه‌بندی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت ذهاب کرمانشاه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 81-92]
 • نصرتی، کاظم بررسی ویژگی‌های رسوبی و کانی‌شناسی رسوبات قدیمی و جدید دشت سیلابی رودخانه سقز [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • نظری سامانی، علی اکبر تأثیر سامانه پخش سیلاب بر توزیع دانه‌بندی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت ذهاب کرمانشاه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 81-92]
 • نفرزادگان، علیرضا بررسی خصوصیات الگوی توزیع مکانی فرسایندگی باران در استان هرمزگان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 94-109]
 • نگهبان، سعید پایش تغییرات خط ساحلی با استفاده از سنجش‌ازدور در محدوده ساحلی دریای عمان از چابهار تا بندر تنگ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-42]
 • نوحه گر، احمد استفاده از تکنیک‌های پیکسل مبنا و زیر پیکسل مبنا جهت شناسایی مناطق دگرسانی (مطالعه موردی: محدوده تنگ بستانک استان فارس) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 89-109]
 • نورمحمدی، علی بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته‌کوه بینالود ) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • نیری، هادی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه‌های آبریز استان کردستان با به‌کارگیری شاخص‌های مورفومتری و تحلیل‌های آماری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 181-190]
 • نیری، هادی هیدرودینامیک و پایداری رودخانه قشلاق و تأثیر آن در توسعه شهری سنندج [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 66-81]
 • نیری، هادی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از طریق ارزیابی متغیرهای محیطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهرستان بیجار) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]

و

 • ولی زاده کامران، خلیل ارزیابی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 60-74]

ی

 • یزدان پناه، احمد بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان) [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 14-26]
 • یمانی، مجتبی تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس) [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 37-52]
 • یمانی، مجتبی پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]
 • یمانی، مجتبی ارائه مدل ترکیبی نوین به‌منظور افزایش دقت تهیه نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزش با تأکید بر مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) (مطالعه موردی: حوضه دزعلیا، استان اصفهان) [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 19-40]
 • یوسفی، فاطمه پهنه بندی پتانسیل تحول لند فرمی تحت تأثیر شبکه زهکشی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه قشلاق [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 20-37]