نمایه نویسندگان

آ

 • آحراری رودی، محی الدین بررسی نحوه تشکیل و گسترش تپه های ماسه ای و تاثیر آن بر مورفولوژی محیط ساحلی دریای عمان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 163-175]

ا

 • احمدی، سیدجواد سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • اسفندیاری، فریبا تحلیل رگرسیونی روابط بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی با تأکید بر مقیاس فضایی (مطالعه موردی، حوضه‌های آبخیز ارسباران: ناپشته‌چای، ایلگینه‌چای و مردانقم‌چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]
 • اسفندیاری، فریبا استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 88-102]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد تحلیل شکل مجرای رودخانه کلقان چای (حد فاصل سد کلقان تا الحاق به رودخانه قرنقو) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 116-132]
 • امامی، کامیار تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 74-89]
 • امامی، کامیار بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 117-134]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]
 • امینی، مهدی مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری دولین‌ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل‌های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-16]
 • ایلدرمی، علیرضا فرسایش پذیری سازندهای زمین شناسی با استفاده از تحلیل بعد فرکتال شبکه زهکشی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی همدان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 70-87]

ب

 • بابائی، شیما بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • باتجربه، ملیحه تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • باقری، کیوان بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]
 • بختیاری، فاطمه شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف‌ کواترنری رودخانه‌ها (مطالعه موردی حوضه قزل‌اوزن) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 105-116]
 • برومند، ریحانه تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]
 • بهشتی جاوید، ابراهیم استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 88-102]

پ

 • پاریزی، اسماعیل مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری دولین‌ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل‌های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-16]

ث

 • ثروتی، محمدرضا بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]

ج

 • جانی زاده، سعید ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 120-130]
 • جعفربگلو، منصور بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 117-134]
 • جعفر بیگلو، منصور بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • جعفری، غلام حسن شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف‌ کواترنری رودخانه‌ها (مطالعه موردی حوضه قزل‌اوزن) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 105-116]
 • جلالی، نادر کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]

ح

 • حاجی زاده، عبدالحسین بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 37-59]
 • حجازی، اسداله کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • حسین زاده، سیدرضا تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • حسین زاده، محمدمهدی طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 133-147]
 • حسین زاده، محمدمهدی تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 160-171]
 • حسینی اصل، امین بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • حکیمی آسیابر، سعید بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • حیاوی، فریال مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی در بافت‌های مختلف خاک با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 151-162]
 • حیدری، سوسن بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]

خ

 • خالقی، سمیه تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 160-171]
 • خان بابائی، زهرا پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • خضری، سعید ارزیابی و پهنه‌بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • خطیب، محمد مهدی تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 60-73]

د

 • دلال اوغلی، علی تحلیل رگرسیونی روابط بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی با تأکید بر مقیاس فضایی (مطالعه موردی، حوضه‌های آبخیز ارسباران: ناپشته‌چای، ایلگینه‌چای و مردانقم‌چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]
 • ده بزرگی، مریم بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-56]
 • دهستانی، هدیه طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 133-147]
 • دولت کردستانی، مجتبی سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • دولت کردستانی، مجتبی ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 120-130]

ر

 • رجبی، معصومه کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • رحیمی، مسعود تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل سلسله مراتبی رزگن ( پایین‌دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • رستمی، میلاد تحلیل پایداری کرانه و مورفومتری رودخانه گلالی قروه به منظور پایدار سازی در برابر فرسایش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 160-171]
 • رضائی مقدم، محمدحسین بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 90-107]
 • رضائی مقدم، محمدحسین تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل سلسله مراتبی رزگن ( پایین‌دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • رعیتی شوازی، منیره مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • روستائی، شهرام تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب حوضه آبخیز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 108-118]
 • روستائی، شهرام تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]
 • روستائی، شهرام ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • روستائی، شهرام استخراج و شناسایی لندفرم های یخچالی با استفاده از روش شی‌گرا (مطالعه موردی سیرک های یخچالی سبلان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 88-102]
 • روستائی، شهرام کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • روشن، غلامرضا بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 32-52]
 • ریاحی، مهدی بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 32-52]

ز

 • زارع، فاطمه بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • زمان زاده، سیدمحمد بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 37-59]
 • زمان زاده، سیدمحمد مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری دولین‌ها و ارائه شاخص بعد فرکتال در مطالعه گسل‌های مناطق کارستی (مطالعه موردی: مناطق کارستی بین پرآو و شاهو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-16]
 • زینتی زاده، علی اکبر ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]

س

 • سپهر، عادل مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • سپهر، عادل تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 99-115]
 • سپهری، مهدی فرسایش پذیری سازندهای زمین شناسی با استفاده از تحلیل بعد فرکتال شبکه زهکشی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی همدان) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 70-87]
 • سیف، عبداله مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 53-69]

ش

 • شایان، سیاوش طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 133-147]
 • شایگان، مهران ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 17-31]
 • شریفی پیچون، محمد بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • شهابی، هیمن ارزیابی و پهنه‌بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • شهماری، رفعت ارزیابی فعالیت‌های نو زمین‌ساخت در حوضه‌های آبخیز غرب استان گیلان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 148-165]
 • شیرزادی، عطا الله ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]

ص

 • صالحی پور میلانی، علیرضا بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • صلحی، سینا مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 53-69]
 • صمدی، امیر مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 74-89]

ض

 • ضیائیان، پرویز آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]

ط

 • طاهری نژاد، کاظم بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]

ع

 • عابدینی، موسی ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه بالیخلو (سد‌یامچی) با استفاده از مدل‌فازی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 137-155]
 • عابدینی، موسی ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • عباس نوین‌پور، اسفندیار ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 135-150]
 • عباسی، علیرضا تحلیل ژئومورفیکی رده-آرایه‌ای ریز شبکه آبراهه‌های پدید آمده در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 147-159]
 • عزیزیان، اصغر مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 74-89]
 • علمیزاده، هیوا تحلیل ژئومورفیکی رده-آرایه‌ای ریز شبکه آبراهه‌های پدید آمده در بستر خشک‌شده دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 147-159]
 • علوی پناه، سیدکاظم پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • علیزاده گرجی، غلامرضا تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب حوضه آبخیز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 108-118]
 • عمادالدین، سمیه ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) ،تحلیل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مطالعات میدانی با رویکرد کاهش ریسک(مطالعه موردی: محور جاده هراز) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 172-190]
 • عنایتی، مریم آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]

غ

 • غفاریان مالمیری، حمیدرضا مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • غلامی، حمید سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]

ف

 • فتح آبادی، ابوالحسن سهم بندی منابع رسوبات تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از دو مدل ترکیبی مورد استفاده در روش انگشت-نگاری رسوب (مطالعه موردی: منطقه ی جازموریان، جنوب استان کرمان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • فعال اقدم، رعنا ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 135-150]

ق

 • قاسمیان، بهاره ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان‌بردار (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 15-36]
 • قانقرمه، عبدالعظیم بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 32-52]
 • قراچورلو، مرتضی تحلیل رگرسیونی روابط بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی با تأکید بر مقیاس فضایی (مطالعه موردی، حوضه‌های آبخیز ارسباران: ناپشته‌چای، ایلگینه‌چای و مردانقم‌چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 79-98]
 • قهرودی تالی، منیزه بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]

ک

 • کرم، امیر مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 57-73]
 • کرم، امیر آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • کریمی، حاجی ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]

گ

 • گروسی، لیلا بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]
 • گورابی، ابوالقاسم تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 74-89]

ل

 • لک، راضیه بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]

م

 • محمدی، سارا ارزیابی و پهنه‌بندی تحول کارست حوضه آبریز غار سهولان مهاباد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • محمدی، سارا ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]
 • محمدی، علی بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • محمودی، شبنم بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 90-107]
 • مختاری، داود بررسی آسیب‌پذیری تپه‌های ماسه‌ای ساحل شرقی بندر جاسک با استفاده از مدل DVI [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 90-107]
 • مرادی، آیدین ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرایند سلسله مراتبی (AHP) ،تحلیل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مطالعات میدانی با رویکرد کاهش ریسک(مطالعه موردی: محور جاده هراز) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 172-190]
 • مرادی پور، فاطمه بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 117-134]
 • مظفری، جواد مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 74-89]
 • مقصودی، مهران پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • مقصودی، مهران بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 37-59]
 • مقیمی، ابراهیم بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • مقیمی، ابراهیم پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • مکرم، مرضیه ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 17-31]
 • ملکی، امجد ارزیابی توسعه‌ی کارست با استفاده از ویژگی‌های هیدروژئوشیمیایی چشمه‌های کارستی در آبخوانهای شاهو و اسلام‌آباد استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 131-146]
 • منصوری، رضا بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • موسوی، رمضان تهیه نقشه پهنه بندی سیلاب حوضه آبخیز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN و GIS/RS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 108-118]
 • موسوی، سید مرتضی تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 60-73]

ن

 • نادی‌زاده شورابه، سامان بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی متأثر از تپه‌های ماسه‌ای در شرق شهر بشرویه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 117-134]
 • نجفی ایگدیر، احمد کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 103-119]
 • ندیری، عطا الله ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 135-150]
 • نعیمی، علی بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 2015-1987 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • نگهبان، سعید بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 119-136]
 • نوحه گر، احمد ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه عصبی-فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرو) [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 120-130]
 • نیکجو، محمدرضا تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل سلسله مراتبی رزگن ( پایین‌دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • نیکجو، محمدرضا تحلیل شبکه ای عوامل موثر در ناپایداری های دامنه ای رشته کوه بینالود با رویکرد مدیریت محیطی (مطالعه موردی : دامنه های شمالی و جنوبی ) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 45-63]

ه

 • هنربخش، افشین مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی در بافت‌های مختلف خاک با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 151-162]

ی

 • یاسی، مهدی تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل سلسله مراتبی رزگن ( پایین‌دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • یعقوب نژاداصل، نازیلا ارزیابی و پهنه‌بندی خطر فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه بالیخلو (سد‌یامچی) با استفاده از مدل‌فازی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 137-155]
 • یمانی، مجتبی بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • یمانی، مجتبی پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 64-78]
 • یمانی، مجتبی بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 37-59]
 • یمانی، مجتبی آشکارسازی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر توزیع فضایی گردوغبار در شمال غرب ایران مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • یوسفی، مهدی تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 60-73]