نمایه نویسندگان

آ

 • آرا، هایده تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 46-59]
 • آرمین، محسن پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]

ا

 • اباذری، کلثوم تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]
 • ابوالفتحی، داریوش مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 196-208]
 • احمدآبادی، علی بررسی تغییرات برف مرز در منطقۀ اشترانکوه از کواترنر پسین تا کنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 180-192]
 • احمدآبادی، علی بررسی خواص چند مقیاسی و چند فرکتالی توپوگرافی ایران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 164-180]
 • احمدی، اصغر بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • اسدپور، رحمان مورفوژنز توده‌های ماسه‌ای ساحلی و ارتباط آن با مؤلفه‌های رویشی گونه Sphaerocoma aucheri ، مطالعه موردی: جلگه ساحلی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-104]
 • اسفندیاری، فریبا ارزیابی و پیش‌بینی مکانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (منطقه مطالعاتی: جاده مواصلاتی خلخال- سرچم) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-45]
 • اسفندیاری درآباد، فریبا بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در ارتفاعات چهل چشمه دیواندره کردستان در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 245-260]
 • اسماعیلی، رضا تحلیل پایداری کرانه رود با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک، مطالعه موردی: رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-70]
 • اشرفی فینی، زهرا شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 18-30]
 • اصغری، صیاد مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 196-208]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل منطق فازی در ارزیابی خطر زمین‌لغزش(مطالعه موردی حوضه آبریز سیمره چنار) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 158-182]
 • اکبریان، محمد مورفوژنز توده‌های ماسه‌ای ساحلی و ارتباط آن با مؤلفه‌های رویشی گونه Sphaerocoma aucheri ، مطالعه موردی: جلگه ساحلی استان هرمزگان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-104]
 • امامی، کامیار برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • امانی، خبات پهنه‌بندی کابری اراضی مسیر آبراهه قشلاق براساس عوامل مخاطره‌ساز از سد وحدت تا سد ژاوه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 90-105]
 • امین رعایا، هاجر پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • امینی، لیلا عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 به طریق آموزش شبکه عصبی (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 216-230]
 • ایلدرمی، علیرضا مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش با استفاده از مدل فلوئنت (مطالعه موردی دامنه شمالی الوند همدان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 125-141]

ب

 • بابلی مؤخر، حمید ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش بااستفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با بکارگیری شاخص‌های ژئومورفومتریک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • بلواسی، ایمانعلی مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل منطق فازی در ارزیابی خطر زمین‌لغزش(مطالعه موردی حوضه آبریز سیمره چنار) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 158-182]
 • بهاروند، مهدی شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • بهرامی، شهرام تحلیل ژئومورفولوژیک تشکیل و تکامل خاک (مطالعه موردی: شهرستان جغتای) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 105-123]
 • بهرامی، شهرام ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]
 • بهشتی جاوید، ابراهیم ارزیابی وضعیت سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوضه آبریز لیقوان‌چای با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل‌شبکه و منطق‌فازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 162-179]
 • بیاتی خطیبی، مریم برآورد زمان و سرعت جابجایی رواناب ها در سطوح شیب دار نواحی کوهستانی مطالعه موردی : حوضه آبریز اوجان چای [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

پ

 • پاک نژاد، فریبا بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • پروین، منصور ارزیابی تاثیرات متقابل شرایط ژئومورفولوژیکی و توسعه‌ای شهری بر یکدیگر (مطالعه ای موردی : شهر کرمانشاه) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 231-244]
 • پورخسروانی، محسن اندازه گیری میزان جابجایی سطح زمین ناشی از زلزله 1383 داهوئیه (زرند) استان کرمان و شناسایی گسل عامل آن با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-73]
 • پورزارع، مرتضی ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • پیشنماز احمدی، مجید پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 211-225]

ت

 • تقیان، علی رضا ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش بااستفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با بکارگیری شاخص‌های ژئومورفومتریک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]

ث

 • ثقفی، مهدی پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 211-225]

ج

 • جعفری، حسن پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-116]
 • جلالی، یاسمن برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • جهادی طرقی، مهناز بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]

چ

 • چپی، کامران مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک و بیزین رگرسیون لجستیک به منظور پیش‌بینی مکانی حرکت‌های توده‌ای استان کردستان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 60-81]
 • چزغه، سمیرا تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]

ح

 • حامدی، نسرین بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • حجازی، اسداله ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 136-150]
 • حجازی، میر اسدالله پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • حجازی، میر اسداله تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]
 • حجتی، مجید شناسایی مناطق کارستی با استفاده از مدل دمسترشافر و روش فازی (منطقه مورد مطالعه: شمال غرب استان فارس) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 160-175]
 • حسین زاده، سیدرضا بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 1-18]
 • حسین زاده، محمد مهدی تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • حکیمی اسیابر، سعید بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

خ

 • خوش رفتار، رضا بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]
 • خیری، افسانه پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]
 • خیری زاده، منصور ارزیابی و پیش‌بینی مکانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (منطقه مطالعاتی: جاده مواصلاتی خلخال- سرچم) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-45]

د

 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]
 • داودی، محمود پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • داورزنی، زهرا برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]
 • درخشان، عباس برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • ده بزرگی، مریم بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • ده بزرگی، مریم بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

ر

 • رابطی، دنیا بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • رجبی، معصومه تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]
 • رجبی، معصومه تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]
 • رجبی، معصومه پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • رحمانی، ایرج تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • رحیمی، امید بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در ارتفاعات چهل چشمه دیواندره کردستان در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 245-260]
 • رحیمی، محمد تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 46-59]
 • رحیمی، مسعود ارزیابی و پیش‌بینی مکانی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (منطقه مطالعاتی: جاده مواصلاتی خلخال- سرچم) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 19-45]
 • رسولی، عادل برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • رضایی، خلیل تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • رضوانی، محمدرضا شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • رنجبران، محسن بررسی نقش لیتولوژی در شکل‌گیری ساختمان خانه های کندویی شکل روستای کندوان، آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 48-60]
 • رنجبریان شادباد، مریم ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 136-150]
 • روستایی، شهرام پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • روستایی، شهرام شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 18-30]
 • روستایی، شهرام ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 136-150]

ز

 • زمانزاده، سیدمحمد ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]

س

 • ستوهیان، فرزاد بررسی نقش لیتولوژی در شکل‌گیری ساختمان خانه های کندویی شکل روستای کندوان، آذربایجان شرقی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 48-60]
 • سلطانی، شکور کاربرد سنجش از دور و مدل ریاضی فراکتال در بررسی رفتار و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیکی رودخانه ارس [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-92]
 • سهرابی منفرد، مرضیه بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 197-213]
 • سیاری، حبیب اله ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • سیف، عبداله ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]

ش

 • شاه زیدی، سمیه سادات پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • شایان، سیاوش بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 193-210]
 • شایان، سیاوش استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • شریفی پیچون، محمد بررسی اثرات جهت جغرافیایی دامنه‌ها بر حجم مخروط‌افکنه (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 54-72]
 • شریفی کیا، محمد استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • شفیعی، نجمه تحلیل مقایسه ای ژئودایورسیتی( تنوع زمین شناختی) در حوضه های شمال غربی استان فارس [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 151-163]
 • شکری، پریسا بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • شیرانی، کورش ارزیابی نقشه پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش بااستفاده از روش تلفیقی فاکتور اطمینان و رگرسیون لجستیک با بکارگیری شاخص‌های ژئومورفومتریک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 91-116]
 • شیرانی، مایده بررسی اثرات جهت جغرافیایی دامنه‌ها بر حجم مخروط‌افکنه (مطالعه موردی: شیرکوه یزد) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 54-72]
 • شیرزادی، عطا الله مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک و بیزین رگرسیون لجستیک به منظور پیش‌بینی مکانی حرکت‌های توده‌ای استان کردستان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 60-81]

ص

 • صابری، میترا بررسی خواص چند مقیاسی و چند فرکتالی توپوگرافی ایران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 164-180]
 • صدر، امیر حسین ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]
 • صدوق، حسن تأثیرات ناشی از ساختار رسوبی مخروط‌افکنه‌ها بر ویژگی‌های مکانیکی و مهندسی خاک (مخروط‌افکنه‌های چیتگر و کن) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-17]
 • صدوق، سیدحسن کاربرد سنجش از دور و مدل ریاضی فراکتال در بررسی رفتار و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیکی رودخانه ارس [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-92]
 • صفاری، امیر تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • صمدزاده، رسول بازشناسی تکامل دیرینه ژئومرفولوژیک کواترنری حوضۀ آبخیز گزازچای خلخال [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 146-161]
 • صمیمی هشتجین، پریسا بازشناسی تکامل دیرینه ژئومرفولوژیک کواترنری حوضۀ آبخیز گزازچای خلخال [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 146-161]

ط

 • طالب پور، داود مقایسه مدل‌های رگرسیون لجستیک و بیزین رگرسیون لجستیک به منظور پیش‌بینی مکانی حرکت‌های توده‌ای استان کردستان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 60-81]

ع

 • عابدینی، موسی ارزیابی وضعیت سیل‌خیزی و سیل‌گیری حوضه آبریز لیقوان‌چای با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل‌شبکه و منطق‌فازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 162-179]
 • عالی، نگین پهنه بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و ژئومورفولوژیکی سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز(مطالعه موردی سیل و زلزله) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 183-195]
 • عبداللهی کاکرودی، عطاءاله عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 به طریق آموزش شبکه عصبی (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 216-230]
 • عبدالهی کاکرودی، عطا اله تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • عرب عامری، علیرضا استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • عرتی، مریم بررسی بالاآمدگی تکتونیکی در کوه های شکراب واقع در شمال بیرجند (خراسان جنوبی) با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 181-195]
 • عسگری، آتنا تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]
 • علی پور، رضا ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]

غ

 • غلامی، ابراهیم بررسی بالاآمدگی تکتونیکی در کوه های شکراب واقع در شمال بیرجند (خراسان جنوبی) با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 181-195]

ف

 • فاتحی، زهرا تحلیل ژئومورفولوژیک تشکیل و تکامل خاک (مطالعه موردی: شهرستان جغتای) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 105-123]
 • فتح اله زاده، محمد بررسی تغییرات برف مرز در منطقۀ اشترانکوه از کواترنر پسین تا کنون [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 180-192]
 • فخری، سیروس ارزیابی شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی بر مکان‌گزینی مراکزحیاتی، حساس و مهم با رویکرد دفاع-غیرعامل (مطالعه موردی: سواحل مکران ازجاسک تا خلیج گواتر) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 124-145]
 • فروغی، زرین بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 193-210]
 • فیض اله پور، مهدی بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 15-30]

ق

 • قربان نیا خیبری، وجیهه پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]
 • قمریان، سحر ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]
 • قهرودی تالی، منیژه کاربرد سنجش از دور و مدل ریاضی فراکتال در بررسی رفتار و تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژیکی رودخانه ارس [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-92]

ک

 • کاشی زنوزی، لیلا تحلیل رابطه ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی با تاکید بر معادله خط خاک [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 46-59]
 • کردوانی، پرویز بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی وضعیت ژئومورفولوژیکی رودخانه کر [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 193-210]
 • کرم، امیر تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • کرم، امیر بررسی خواص چند مقیاسی و چند فرکتالی توپوگرافی ایران [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 164-180]
 • کرم، امیر برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]
 • کرمی، پریوش تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • کرمی، فریبا تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 30-47]
 • کرمی، فریبا برآورد زمان و سرعت جابجایی رواناب ها در سطوح شیب دار نواحی کوهستانی مطالعه موردی : حوضه آبریز اوجان چای [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]
 • کیانی، طیبه برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 31-53]

گ

 • گلی مختاری، لیلا تحلیل ژئومورفولوژیک تشکیل و تکامل خاک (مطالعه موردی: شهرستان جغتای) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 105-123]
 • گلی مختاری، لیلا ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]
 • گلی مختاری، لیلا تحلیل مقایسه ای ژئودایورسیتی( تنوع زمین شناختی) در حوضه های شمال غربی استان فارس [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 151-163]
 • گورابی، ابوالقاسم ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]

ل

 • لرستانی، قاسم تحلیل پایداری کرانه رود با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک، مطالعه موردی: رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-70]

م

 • محمدپناه مقدم، مهران مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش با استفاده از مدل فلوئنت (مطالعه موردی دامنه شمالی الوند همدان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 125-141]
 • محمدزاده، کیوان پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش و خطرپذیری سکونتگاه‌های روستایی در زیر حوضه رودبار با روش تحلیل شبکه(ANP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 211-225]
 • محمدی، ابوطالب ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]
 • محمدی، هژیر پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-116]
 • محمدی احمدمحمودی، پیمان بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 197-213]
 • مختاری، داود ارزیابی خطر وقوع ناپایداریهای دامنه‌ای گسل بناروان با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی (MLP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 74-89]
 • مختاری، داود شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 18-30]
 • مددی، عقیل مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 196-208]
 • مددی، عقیل مقایسه و ارزیابی روش های طبقه‌بندی نظارت‌شده در استخراج و آشکارسازی تغییرات لند فرم‌های ژئومورفولوژی حوضه آبریز سجاسرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • مرادی پور، سعید برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • مرادی پور، فاطمه تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • مرادی پور، فاطمه برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • مصفائی، جمال پهنه‌بندی زمین‌لغزش و برنامه مدیریتی کنترل خطر آن در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل حائری - سمیعی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 176-196]
 • مظفری، حسن مقایسه و ارزیابی روش های طبقه‌بندی نظارت‌شده در استخراج و آشکارسازی تغییرات لند فرم‌های ژئومورفولوژی حوضه آبریز سجاسرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • معتمدی راد، محمد ارزیابی پتانسیل نفوذ با استفاده از مدل AHP، APLIS و APLIS اصلاح شده ( مطالعه موردی: حوضه آبریز روئین اسفراین) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 117-139]
 • مقصودی، مهران شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • مقصودی، مهران پهنه‌بندی کابری اراضی مسیر آبراهه قشلاق براساس عوامل مخاطره‌ساز از سد وحدت تا سد ژاوه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 90-105]
 • مقصودی، مهران برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز) [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 82-96]
 • مقصودی، مهران بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در ارتفاعات چهل چشمه دیواندره کردستان در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 245-260]
 • مقیمی، ابراهیم شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • مقیمی، ابراهیم ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]
 • مکرم، مرضیه شناسایی مناطق کارستی با استفاده از مدل دمسترشافر و روش فازی (منطقه مورد مطالعه: شمال غرب استان فارس) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 160-175]
 • مهرابی، علی اندازه گیری میزان جابجایی سطح زمین ناشی از زلزله 1383 داهوئیه (زرند) استان کرمان و شناسایی گسل عامل آن با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-73]
 • موسوی، سید مرتضی بررسی بالاآمدگی تکتونیکی در کوه های شکراب واقع در شمال بیرجند (خراسان جنوبی) با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 181-195]

ن

 • نادی زاده شورابه، سامان تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • نظری دبیر، حسین ارزیابی زمین‌ساخت فعال نسبی کوه‌های گرین با استفاده از شاخص‌های مورفومتری و تحلیل الگوی فرکتالی (نهاوند، باختر ایران) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 31-56]
 • نعمتی، فرشاد بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 197-213]
 • نگهبان، سعید تحلیل مقایسه ای ژئودایورسیتی( تنوع زمین شناختی) در حوضه های شمال غربی استان فارس [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 151-163]
 • نوجوان، محمد رضا پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تلفیق دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فازی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کمه، استان اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 142-159]
 • نوزعیم، رضا بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 140-157]
 • نیری، هادی پهنه‌بندی کابری اراضی مسیر آبراهه قشلاق براساس عوامل مخاطره‌ساز از سد وحدت تا سد ژاوه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 90-105]
 • نیسانی سامانی، نجمه تحلیل تاثیر تغییرات دوره‌ای خطوط ساحلی در گسترش نمکزارهای حاشیه‌ دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]

و

 • وروانی، جواد تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 226-240]

ه

 • همتی، فریبا ارزیابی خطر وقوع ناپایداریهای دامنه‌ای گسل بناروان با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی (MLP) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 74-89]

ی

 • یارمحمدیان، راضیه تحلیل پایداری کرانه رود با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک، مطالعه موردی: رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 57-70]
 • یمانی، مجتبی شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • یمانی، مجتبی پهنه‌بندی کابری اراضی مسیر آبراهه قشلاق براساس عوامل مخاطره‌ساز از سد وحدت تا سد ژاوه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 90-105]
 • یمانی، مجتبی استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌ [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • یمانی، مجتبی تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 117-135]
 • یمانی، مجتبی ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 196-215]