دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1392 (5) 
تحلیل وقایع محیطی هولوسن دشت آزادگان بر اساس توالی و خصوصیات رسوب‎شناسی

صفحه 49-66

مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ امیرحسین چرخابی؛ فاضل ایرانمنش


بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضۀ رودخانۀ جاجرود

صفحه 67-78

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فیض اله پور؛ وحید محمدنژاد آروق