دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1394 (13) 
پیش‌بینی سیلاب‌های تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS

صفحه 118-133

سیدموسی حسینی؛ منصور جعفربیگلو؛ مجتبی یمانی؛ فاطمه گراوند