بررسی خطر سیل‎خیزی در زیرحوضه های استان آذربایجان‎غربی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
سیل از پدیده‌های مخرّب طبیعی است. به‎طورکلّی، ‌سیل‎خیزی، وضعیّت سیلاب در آن حوضه را مشخّص می‌کند. عوامل بسیاری در بروز سیلاب‎های کشور نقش دارند که از آن میان می‎توان به رخداد بارش‎های شدید، ذوبّ ناگهانی برف در منطقه‎ی کوهستانی و عملکرد هم‎زمان هر دو عامل اشاره کرد. منطقه‎ی یک حوضه‎ی آبریز، به‎سبب وجود شرایط طبیعی مختلف، از پتانسیل رخداد متفاوتی برخوردار است. طبقه‎بندی و اولویت‎بندی زیرحوضه‎ها، گام اول را برای مقابله یا کاهش اثرهای سیلاب در حوضه‎های آبریز برعهده دارد. بر همین اساس، هدف از مطالعه‎ی پیش رو، تبیین وضعیّت سیلاب در زیرحوضه‌‌های ‌استان آذربایجان‌غربی است. در همین راستا، خسارات و خطرات سیل بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در گذشته تحلیل شده است. برای استخراج دقیق محدوده‎ی سیل‎خیزی با استفاده از روش استراهلر به طبقه‌بندی رودخانه‌های استان پرداخته شد. سپس با استفاده از این طبقه‌بندی برای هر یک طبقه‎ها، یک پهنه ‌به‎عنوان محدوده‎ی خطر سیل در محیط GIS تعیین شد، در ادامه با استفاده از نقشه‌های 100000/1 زمین شناسی، واحد تشکیلات کواترنری( Qal) به این محدوده افزوده شد. در گام بعد برای اینکه شدّت خطر سیل‎پذیری در زیرحوضه‎های استان مشخّص شود، از آمار وقوع سیل در زیرحوضه‎های استان استفاده شد و درنهایت، شدّت خطرپذیری سیل در زیرحوضه‎های استان به‎دست آمد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که زیرحوضه‎ی زنگمار در خطر سیل‎پذیری شدید قرار دارد و لازم است تا تدابیری برای کاهش آثار سیل در این منطقه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Flood Risk in Western Azerbaijan Province Sub-basins Using GIS

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Flood is one of complex and destroyed phenomenon. Generally flood risk determines flood situations in each basin. Iran country have a arid climate that rainfall with high density is the main climatic features and caused many floods with destruction human, buildings and engineers structures. The object of this study is the analysis of flood situations in sub-basins of westerns Azerbaijan province. To do this statistics of flood hazards and destruction analyzed.
Methodology
Westerns Azerbaijan province located in the north west of Iran and have a temperate climate with rainy season in winter and autumn. Data used in this study are lithology, slope gradient, thickness of materials, humidity coefficient and rainfall rate, temperature, land use. Other data were used is
Satellite data including ETM images of 2005 studied and using color composite images of 7, 4 and 1 bands recognized. Then in order to flood susceptibility areas take places with high accuracy, Straher method for river classification were used. Using this classification for each of these classes, one area titled hazard flood area calculated in GIS environment and finally Qal geology formation added this area from geology map scaled 1:100000. In next step in order to calculation of flood intensity used historical flood records.
Results and Discussion
The result indicated that Zangbar sub-basins have high flood hazards and need required works to mitigate floods impacts. The prepared map show Simineh Rud and Zarineh Rud subbasins have high intensity and Simineh rod have high flood areas. In generally the analysis shows 3033 residential centre and 36 urban areas located in studied province that 603 residential and 10 urban areas were located in flooded zones. The western subbasins with 125 residential centers have highest number of located in flooded areas.

Conclusion
Consider to location of western n Azerbaijan and due to high latitude and high elevation have high rate of snow. In addition spring season rainfall increase and caused flood occurrence. In totally all subbasins have flood susceptibility areas with low and high intensity. Then in order to combat with flood hazards in these areas is vital and different methods can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Risk
  • Western Azerbaijan
  • Flood Intensity
  • Remote Sensing
  • GIS