درباره نشریه

درباره نشریه
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
در آغاز فعالیت خود در سال 1388 به خلا موجود در زمینه انتشار مجله تخصصی ژئومورفولوژی پی برد و انتشار نشریه‌ای علمی – پژوهشی در حوزه مطالعات و پژوهش‌های ژئومورفولوژی را در دستور کار خود قرار داد. نشریه « پژوهش های ژئومورفولوژی کمّی » با هدف تولید علم، ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی مطالعات مربوط به ژئومورفولوژی، بسط همکاری و تعامل علمی بین پژوهشگران حوزه مطالعات ژئومورفولوژی به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه و کمک به توسعه کشور از طریق حل مسائل و مخاطرات ژئومورفولوژیک و کوشش در جهت شناسائی، تبیین و ارائه راه‌حل و رهنمود‌های لازم، فعالیت خود را آغاز کرده است.
 هم اکنون نشریه « پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی» به عنوان مجله پژوهشی بین رشته‌ای در حوزه مطالعات ژئومورفولوژی آغاز به کار کرده است و برای انتشار مقالات علمی - پژوهشی در حوزه‌های ژئومورفولوژی مناطق خشک، ژئومورفولوژی مناطق کوهستانی، ژئومورفولوژی ساحلی، ژئومورفولوژی ساختمانی، ژئومورفولوژی دینامیک و نیز تغییرات اقلیمی کواترنری آمادگی خود را اعلام می‌دارد. با توجه به اهمیت موضوع، دشواری فراوان گام نهادن در این وادی بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل دست یاری به سوی همه علاقمندان دراز کرده است. از استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران، کارشناسان، برنامه‌ریزان، مسئولان اجرائی و کلیه دست‌اندرکاران مرتبط با مطالعات ژئومورفولوژی در خواست دارد با ارائه رهنمود‌های خویش و نیز ارسال مقالات پژوهشی و بدیع خود، نشریه را در این راه یاری نمایند. همین طور از مسولان ذیربط درخواست دارد تا با همگامی، مشارکت و کمک خود در به ثمر رسیدن این درخت نوپا ما را در رسیدن به این اهداف یاری نموده و جهت انتشار این نشریه که شاخص تولید علمی این رشته است انجمن را مدد رسانند.