اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1451
تعداد پذیرش 544
تعداد عدم پذیرش 393

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 64862
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 593 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 37 %