اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1482
تعداد پذیرش 561
تعداد عدم پذیرش 407

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 225
تعداد مشاهده مقاله 77537
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 49894
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 578 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 38 %