این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

میانگین زمان داوری: 2 الی 4 ماه

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب

هزینه چاپ مقالات : 5000000 ریال (معادل پانصد هزار تومان)

شماره کارت: 3858921010119455

(بانک سپه) شماره حساب 565300263305

به نام دکتر مجتبی یمانی

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، دی 1402 

ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی

10.22034/gmpj.2023.386276.1425

نسیم رمضانی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مریم ده‌بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ حامد علیانپور


ارزیابی و تحلیل فرونشست در دشت هشتگرد

10.22034/gmpj.2023.414731.1454

اکبر رستمی؛ مژگان انتظاری؛ رضا ذاکری نژاد


ابر واژگان

نشریات مرتبط