ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی

نویسندگان

1 دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه کاشان

چکیده

در دهه اخیر بسیاری از نقاط جهان شاهد رشد و توسعه صنعت نوپا و درآمدزای گردشگری بوده‌اند که نه‌تنها رونق چشمگیری داشته بلکه به زیر بخش‌های متعددی نیز تقسیم‌شده است. صنعت گردشگری امروزه در برخی از کشورها به یکی از پردرآمدترین، گسترده‌ترین و پاک‌ترین صنایع تبدیل‌شده است. یکی از زیر بخش‌های مهم این صنعت بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعت و محیط طبیعی به‌خصوص ظرفیت‌های زمین و فرم‌ها و فرآیندهای مربوط به این بخش می‌باشد که با عناوین ژئوتوریسم و در سال‌های اخیر ژئومرفوتوریسم پا به عرصه وجود گذاشته و بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان به‌خصوص اقتصاد، درآمد و اوقات فراغت را تحت تأثیر قرارداده است.  پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از مدل تاپسیس، همراه با بررسی‌های میدانی و مطالعات اسنادی گردآوری و به اولویت‌بندی ژئوتوریسمی منطقه اورامانات با هدف پیشنهاد ثبت آن به‌عنوان ژئوپارک پرداخته است. در این پژوهش ضمن پتانسیل سنجی نواحی روانسر، جوانرود، پاوه، مریوان و سروآباد از نظر ظرفیت‌های ژئوتوریسمی متعدد نظیر غارها، آبشارها، چشمه‌ها، سراب‌ها، رودخانه، دریاچه، لندفرم‌های کوهستانی، دشتی، یخچالی و..، شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، و معیارهای گردشگری پایدار این مناطق نیز مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نواحی روانسر و پاوه با دارا بودن بیشترین پتانسیل‌های ژئوتوریسمی و معیارهای گردشگری پایدار به ترتیب با امتیازات 53794/0 و 4451/0 در اولویت‌های اول و دوم توسعه ژئوتوریسم قرار دارند. شهرستان‌های سروآباد، جوانرود و مریوان نیز به ترتیب با امتیازات 0.346528، 0.276529، و 0.258873 اولویت‌های سوم تا پنجم توسعه ژئوتوریسمی را به خود اختصاص داده‌اند. لذا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاد می‌شود با توجه به ظرفیت‌های موجود، هریک از این مناطق پنج‌گانه به‌عنوان یک‌قطب یا یک زیر بخش گردشگری معرفی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Awramanat region for the development of Geotourism, And in line with regional registration proposal as a national-world Geopark

چکیده [English]

Introduction
In recent decades many parts of the world is witnessing growth and industrial development have been young and Lucrative, The industry flourished not only substantial but also under the various division has been. Tourism industry today in some countries to one of newspapers’ headlines, the most widespread and the most pure industries has turned.
 One of the important parts the industry enjoying nature and capacity of the natural environment to the capacity on the earth and form and processes related to this sector will be, with the titles that Geotourism and geotourism and the existence and many part of human life on the economy, income and entertainment under the influence have.
With regard to technology growth and vastness information world and communications can be received a systematic development of a region depended on identify different potentials of this region that In line with planning could be codified and principles along with proper management and stable region for presented. One of the greatest and the most widespread of the parts in recent decades many of the planners and local and regional managers to attract has tourism section especially tourism based on the enjoyment of the natural phenomenon of the courage it can be said in recent decades has had noticeable growth and has managed not only as a thriving industry with their not under many parts of divided.
Beside its cultural – historical enrichment, Iran has a very high climatical environmental diversity and geographical extent, which has made it possible to form diverse environmental and human potentials together. One of these empowered regions of our country, Iran regarding environmental potentials especially in Geotourism is Awramanat region in the west of Iran. Besides having cultural – historical enrichment, this region has enough enrichment concerning Geotourism and includes various forms and processes such as caves, a lake, rivers, springs, waterfalls, mountains and so on.
 
Methodology
Present research with the use of the Topsis model, along with making use of the study track on the classification priority Awramanat region Geotourism in line with proposed register it as Geopark has paid. While potential verification regions Rawansar,  Javanrood, Paveh ,Marivan and Sarwabad  province, and considering the capacity of the Geotourism like many caves, waterfalls, springs, mirage, River, lakes, the mountainous landforms, plain, and glaciation landforms and …. In the indexes of the cultural, social, Tourism standards and sustainable have been evaluated.
 
Case study
Awramanat region in this research included a combination of natural – Political area in west of Iran, between the southwest Kurdistan province and northwest Kermanshah Province. This area begging in rawansar Central Township in Kermanshah province and ended in the Marivan Township in Kurdistan province. 
The region is located in the Eastern longitudes in rawansar city (Kermanshah province)  of 34°43′1" to 46°39′44" and the Northern latitudes in marivan city (Kurdistan province) of 35°32′33" to 46°7′38" (Valadbeygi, 2004: 44)In terms of political division's paveh and rawansar and javanrood townships are located in Kermanshah province and marivan – sarwabad townships are located in Kurdistan province. In terms of natural, this region are located in south of shahoo mountain.
Results and discussion
The results show that regions of Rawansar and Paveh province has the highest potential of the Geotourism and  tourism standards and lasting privileges with 0/53794 and 0/4451 the classification priority of the First and Second Geotourism Development.
The provinces of Sarwabad, Javanrood and Marivan with privileges. 0/346528, and 0/276529, and 0/258873 the third priority to the fifth priority of Geophotourism development allocated.
 
Conclusion
The final results showed that Rawansar region has the first priority, because there are the most more of Geotourism attractions such as Rawansar Lake, Ghori Ghaleh Cave, and Kavat Cave in the region. This despite the fact that other regions have the potential to attract tourists. This research has been emphasized more on Geotourism phenomena, but no other parameters Tourism. For example, we can mention the potentials of establishing the border markets and commercial centers for Javanrood City. Also, Paveh City and Marivan City have the ability to attract the winter tourism and the foreign tourism, respectively.
Therefore proposed considering the capacity of the existing in each of these areas each as a pole or a separate tourism section the planning and management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Geomorphosites
  • Geopark
  • Awramanat
  • TOPSIS