نویسنده = امیر صفاری
تحلیل مورفوژنتیکی سکانسهای پادگانه ای دره هراز (محدوده آب اسک)

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 55-72

10.22034/gmpj.2021.134551

طیبه احمدی؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ خلیل رضایی


تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 103-121

امیر صفاری؛ امجد ملکی؛ فرزاد شیرزادی تبار؛ علی احمدآبادی؛ فاطمه رحمتی پور


تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


تأثیر تکتونیک در تغییرات نیمرخ طولی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه علامرودشت در جنوب استان فارس)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 37-52

هادی کریمی؛ عزت اله قنواتی؛ مجتبی یمانی؛ امیر صفاری


پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی : دشت کرج – شهریار

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 82-93

امیر صفاری؛ فرهاد جعفری؛ سیدمحمد توکلی صبور


مروری بر خصوصیات لندفرم های کارستی در لایه‌های گچی

دوره 4، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 17-39

امیر صفاری؛ عزت اله قنواتی؛ فرشاد علیجانی؛ زکیه محمدی