دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-249 
تحلیل زیستگاه‌های حاشیه‌ای رودخانه طالقان بر اساس واحدهای ژئومورفیک رودخانه‌ای

صفحه 60-80

10.22034/gmpj.2020.118225

سحر دارابی شاهماری؛ عزت اله قنواتی؛ مارتین توماس؛ علی احمدآبادی؛ سید مروت افتخاری