نویسنده = محمّدرضا ثروتی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 17-34

ندا جباری؛ محمد مهدی حسین‎زاده؛ محمّدرضا ثروتی؛ محمد مهدی حسین‎زاده


2. تحلیل وضعیّت پایداری مجرای رودخانه‎ی قزل اوزن با استفاده از روش‎های تنش برشی، شاخص مقاومت نسبی بستر و مطالعات صحرایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-46

محمّدحسین رضایی مقدّم؛ محمّدرضا ثروتی؛ صیّاد اصغری سراسکانرود