این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5892101011945538

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399، صفحه 1-236 

6. ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016

صفحه 67-85

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ امیر کرم


8. پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار

صفحه 102-116

ارشک حلی ساز؛ سعیده محمودابادی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حمید غلامی


9. بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

صفحه 117-133

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان


13. تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه

صفحه 184-202

سمیه خسروی؛ مژگان انتظاری؛ علی احمدآبادی؛ سیدموسی پورموسوی