اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1359
تعداد پذیرش 492
تعداد عدم پذیرش 368

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 155
تعداد مشاهده مقاله 24740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24238
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 646 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 36 %