اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1389
تعداد پذیرش 506
تعداد عدم پذیرش 377

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 170
تعداد مشاهده مقاله 38638
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29167
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 630 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 36 %