اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1424
تعداد پذیرش 525
تعداد عدم پذیرش 385

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 189
تعداد مشاهده مقاله 50183
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34081
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 611 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 37 %