نویسنده = سیّدرضا حسین‎زاده
تعداد مقالات: 1
1. هیدرولوژی سیلاب‎های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (مطالعه‎ی موردی: رودخانه‎ی درونگر خراسان)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-104

سیّدرضا حسین‎زاده؛ سیّدرضا حسین‎زاده؛ مهناز جهادی طرقی