نویسنده = علی‌اکبر نظری سامانی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 46-58

قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


2. تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 31-43

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیرهوشنگ احسانی