نویسنده = عقیل مددی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 196-208

داریوش ابوالفتحی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری