نویسنده = محمد مهد خطیب
تعداد مقالات: 1
1. دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 199-216

سیروس اسماعیلی؛ محمد مهد خطیب؛ حمید نظری؛ ژان پیر بورگ؛ ابراهیم غلامی