نویسنده = نسرین حامدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیچان‌رودهای قزل‌اوزن در محدوده‌ی شهرستان ماه‌نشان-زنجان

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 15-30

رضا خوش رفتار؛ اصغر احمدی؛ مهدی فیض اله پور؛ نسرین حامدی