کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی رودخانه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. طبقه‌بندی ژئومورفولوژیک رودخانه‌ها در حوضه‌های کوهستانی (مطالعه موردی: رودخانه خرم‌آباد)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 133-147

سیاوش شایان؛ هدیه دهستانی؛ محمدمهدی حسین زاده


2. مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 43-59

سیدرضا حسین زاده؛ مریم رشیدی؛ عادل سپهر؛ حیدر زارعی؛ محمد خانه باد