کلیدواژه‌ها = خط برف دائمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضه کرج

دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-19

محمدحسین رامشت؛ فرشته بیرامعلی گیوی


2. شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 111-128

اسماعیل پاریزی؛ علیرضا تقیان؛ محمدحسین رامشت