کلیدواژه‌ها = بخش غیر فعال مخروط افکنه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سامانه پخش سیلاب بر توزیع دانه‌بندی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت ذهاب کرمانشاه)

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 81-92

کاظم نصرتی؛ زینب محمدی؛ علی اکبر نظری سامانی