کلیدواژه‌ها = شاخص تقعر پروفیلی
تعداد مقالات: 1
1. مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 53-69

سینا صلحی؛ عبداله سیف