دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، دی 1402 
ارزیابی فعالیت زمین‌ساختی بیستون-کامیاران بر اساس شاخص‌های مورفوتکتونیکی

10.22034/gmpj.2023.386276.1425

نسیم رمضانی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مریم ده‌بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ حامد علیانپور


ارزیابی و تحلیل فرونشست در دشت هشتگرد

10.22034/gmpj.2023.414731.1454

اکبر رستمی؛ مژگان انتظاری؛ رضا ذاکری نژاد