نویسنده = عبداله سیف
تعداد مقالات: 4
2. مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 53-69

سینا صلحی؛ عبداله سیف


4. ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه

دوره 3، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 37-50

مصطفی خبازی؛ عبداله سیف؛ کورش شیروانی؛ مریم نوحه سرا