نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 67-85

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ امیر کرم


4. مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 196-208

داریوش ابوالفتحی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری