کلیدواژه‌ها = شاخص‌های طیفی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد شوری خاک با استفاده از داده‌های دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 31-53

امیر کرم؛ طیبه کیانی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ زهرا داورزنی


2. مدل‌سازی سطوح مختلف رطوبت خاک سطحی در گستره‌ی داده‌های حرارتی و انعکاسی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 31-49

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ علی اکبر نوروزی