کلیدواژه‌ها = تکتونیک فعال
تعداد مقالات: 5
2. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


3. تحلیل ناهنجاری های شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضه های آبریز شمال تبریز

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 30-47

فریبا کرمی؛ معصومه رجبی؛ کلثوم اباذری


4. تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 60-73

سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب؛ مهدی یوسفی


5. ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم