کلیدواژه‌ها = مدلسازی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی و آنالیز چیدمان فضای ژئو-دموگرافیک در حوضه آبریز خلیج فارس

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 34-63

فاطمه نعمت اللهی؛ محمد حسین رامشت


2. مورفومتری پروفیل طولی دره‌های سهند

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 53-69

سینا صلحی؛ عبداله سیف