کلیدواژه‌ها = حوضه زهکشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 40-56

شیما بابائی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ امین حسینی اصل