نویسنده = منیژه قهرودی تالی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR )

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 183-202

امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق؛ محسن احتشامی معین آبادی


2. تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 103-120

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری