نویسنده = منیژه قهرودی تالی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 103-120

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری